Huda Kattan 3 Odkrito.si

Zelo huda podjetnica

MANCA ŠPIK IN EROSI (5 of 7) Svet24.si

Manca Špik: "Naježila se mi je koža in zajokala...

par Petisvet.si

Letnica našega rojstva nam točno določi partnerja

ypj, kurdinja, sirija, Svet24.si

Ko pride vojna k tebi, moraš biti pripravljen

sarah poroka Svet24.si

Bosta nekdanja kraljeva zakonca spet stopila pred ...

Branko Đurić Njena.si

Đuro pod nivojem

lea sirk gaber Njena.si

Lea Sirk ponosna na moža in njegove raziskovalne ...

Slovenija

Orbanov poslanec Ferenc Horvath sedi kar na treh stolih, zato ga je rojak Attila Kovacs prijavil KPK in DZ

Deli na:
Orbanov poslanec Ferenc Horvath sedi kar na treh stolih, zato ga je rojak Attila Kovacs prijavil KPK in DZ

Foto: državni zbor - Ferenc Horvath, poslanec madžarske narodne skupnosti

Kljub izvolitvi za poslanca državnega zbora je poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath, ki ga je pred volitvami podprl madžarski premier Viktor Orban, še vedno predsednik sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti in direktor družbe Minta, katerega ustanoviteljica je krovna organizacija pomurskih Madžarov.

Zgodovinar Attila Kovacs je zato zoper poslanca Horvatha podal prijavo mandatno-volilni komisiji državnega zbora zaradi kršenja 12. člena zakona o poslancih ter 26., 27., 28. in 29. člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Pred tem pa je v zvezi s tem pridobil mnenje Komisije za preprečevanje korupcije.

Kot v prijavi navaja Kovacs, je državni zbor Horvathu 22. junija 2018 potrdil poslanki mandat, kljub temu pa je naprej ostal predsednik krovne organizacije Madžarov v Sloveniji. Še več, jeseni lani je bil vnovič izvoljen v svet madžarske narodne samoupravne skupnosti občine Lendava, od tam pa delegiran v krovno in osrednjo organizacijo Madžarov v Sloveniji, 7. januarja letos pa je bil vnovič izvoljen za predsednika te organizacije. Od takrat hkrati zaseda dve politični funkciji, saj je poslanec in predsednik krovne organizacije Madžarov.

»Na podlagi zakona o integriteti in preprečevanju korupcije sta ti dve funkciji nezdružljivi, zato je Komisija za preprečevanje korupcije predlagala DZ RS, da se dejavnosti poslancev uskladijo z določili zakona o integriteti korupcije na način (citat iz mnenja KPK),'…, da se kar najbolj prepreči koncentracija različnih funkcij v eni in isti osebi, saj to lahko pomeni tudi tveganje za korupcijo.',« pojasnjuje Kovacs.

Hkrati dodaja, da je Horvath še vedno direktor podjetja Minta, katerega ustanoviteljica je Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost: »Skratka, direktor podjetja Minta, d. o. o., je obenem tudi predsednik ustanoviteljice (PMSNS) podjetja Minta d. o. o.« Kovacs opozarja, da bi moral Horvath na podlagi 12. člena zakona o poslancih najpozneje v treh mesecih po potrditvi poslanskega mandata (se pravi 23.9.2018) prenehati z opravljanjem pridobitne dejavnosti, a tega ni storil.

V nadaljevanju objavljamo Kovacsevo prijavo mandatno-volilni komisiji državnega zbora, vabimo pa vas tudi, da si preberete intervju z njim v reviji Reporter, kjer je komentiral tudi zaplet s poslancem Ferencem Horvathom.

Foto: Primož Lavre - Zgodovinar Attila Kovács.

Spoštovani!

Spodaj podpisani Attila Kovács, državljan Republike Slovenije, pripadnik madžarske narodne skupnosti podajam prijavo na podlagi Zakona o poslancih (12. člen) in Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (členi 26, 27, 28 in 29) proti Ferencu Horváthu, poslancu madžarske narodne skupnosti v Državnem zbora Republike Slovenije (dalje DZ RS), ki kljub preteku treh mesecev po potrditvi poslanskega mandata (22. 06. 2018) še vedno opravlja pridobitno dejavnost. Poslanec Ferenc Horváth je namreč direktor Minta d.o.o., s tem pa krši 12. člen Zakona o poslancih in 26., 27., 28. in 29. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.     

Utemeljitev prijave

Na predčasnih volitvah v Državni zbor Republike Slovenije 03. 06. 2018 je bil Ferenc Horváth izvoljen za poslanca madžarske narodne skupnosti v slovenskem parlamentu (DOKAZ: 1 – PRILOGA). Dne 22. 06. 2018 je Državni zbor potrdil mandate vsem poslancem, tako tudi Ferencu Horváthu, poslancu madžarske narodne skupnosti v Sloveniji.

Poleg poslanke funkcije Ferenc Horváth opravlja še funkcijo predsednika krovne ali osrednje politične organizacije Madžarov v Sloveniji. Oktobra leta 2014 je bil Ferenc Horváth na lokalnih volitvah izvoljen v Svet Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava. Nato je bil s strani svetnikov Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava imenovan (delegiran) v krovno ali osrednjo politično organizacijo Madžarov v Sloveniji, Pomursko madžarsko samoupravno narodno skupnost (PMSNS), kjer so ga svetniki PMSNS izvolili za predsednika PMSNS za mandatno obdobje 2014-2018 (DOKAZ: 2 – PRILOGA). Jeseni leta 2018 je bil Ferenc Horváth ponovno izvoljen v Svet Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava, od tam pa delegiran v krovno ali osrednjo politično organizacijo Madžarov v Sloveniji (PMSNS). Dne 7. 01. 2019 je bil Ferenc Horváth ponovno izvoljen za predsednika v krovno ali osrednjo politično organizacijo Madžarov v Sloveniji, v PMSNS (DOKAZ: 3 – PRILOGA).

Od dne 22. 06. 2018 politik Ferenc Horváth hkrati zaseda dve politični funkciji: je poslanec madžarske narodne skupnosti v DZ RS, obenem pa je še predsednik krovne ali osrednje politične organizacije Madžarov v Sloveniji, PMSNS. Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije sta ti dve funkciji nezdružljivi, zato je Komisija za preprečevanje korupcije predlagala DZ RS, da se dejavnosti poslancev uskladijo z določili zakona o integriteti in preprečevanju korupcije na način (citat iz mnenja KPK), »…, da se kar najbolj prepreči koncentracija različnih funkcij v eni in isti osebi, saj to lahko pomeni tudi tveganje za korupcijo« (DOKAZ: 4 – PRILOGA). 

Kot je razvidno iz izpisa AJPES z dne 14. 03. 2019 (DOKAZ: 5 – PRILOGA), je bil dne 23. 7. 2015 vpisan pri registerskem organu »MINTA, Podjetje za svetovanje, izobraževanje, turizem, kmetijstvo in gospodarstvo d.o.o.«, na kratko MINTA d.o.o. Ustanovitelj podjetja (družbe z omejeno odgovornostjo) je krovna ali osrednja politična organizacija Madžarov v Sloveniji, Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (PMSNS). Zastopnik podjetja MINTA d.o.o. je direktor Ferenc Horváth. Skratka, direktor podjetja MINTA d.o.o., je obenem tudi predsednik ustanoviteljice (PMSNS) podjetja MINTA d.o.o..

Dne 22. 06. 2018 je Državni zbor Republike Slovenije potrdil mandat (tudi) poslancu Ferencu Horváthu, predstavniku madžarske narodne skupnosti v Sloveniji. Kljub temu, da bi moral na podlagi 12. člena Zakona o poslancih poslanec madžarske narodne skupnosti v DZ RS najkasneje v treh mesecih po potrditvi poslanskega mandata (se pravi 23. 09. 2018) prenehati z opravljanjem pridobitne dejavnosti, tega ni storil. Iz izpisa AJPES z dne 14. 03. 2019 je razvidno, da je direktor MINTA d.o.o. poslanec Ferenc Horváth (DOKAZ: 5 - PRILOGA).

Iz izpisa AJPES (DOKAZ: 5 – PRILOGA) izhaja, da je glavna dejavnost podjetja MINTA d.o.o. »Dr. podjetniško in poslovno svetovanje«. Poleg tega izpis AJPES navaja še celi niz drugih dejavnosti, ki jih podjetje opravlja (o tem podrobneje izpis AJPES, ki navaja dejavnosti od št. 01.110 do št. 93.299 (DOKAZ: 5 – PRILOGA).

Potrebno je poudariti, da je MINTA d.o.o. družba z omejeno odgovornostjo, ki opravlja pridobitno dejavnost. MINTA d.o.o. namreč zaračunava storitve in zaračunava najemnino za nepremičnino, ki jo ima v lasti. Kot je to razvidno iz »Pojasnila k izkazom«, je MINTA d.o.o. leta 2017 iz nepovratnih sredstev, ki so jih dobili s strani Slovenskega regionalnega razvojnega sklada, kupila poslovne prostore (DOKAZ: 6 – PRILOGA). Ti poslovni prostori se nahajajo na naslovu Mlinska ulica 6/F, 9220 Lendava, kjer trenutno domuje Zavod za regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava. Ustanovitelj Zavoda za regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava je krovna ali osrednja politična organizacija Madžarov v Sloveniji, Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost - PMSNS (DOKAZ: 7 - PRILOGA). Zavod za regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava za uporabo (najem) prostorov na naslovu Mlinska ulica 6/F, 9220 Lendava-Lendva plačuje najemnino MINTA d.o.o.

Da povzamem: Ferenc Horváth, poslanec madžarske narodne skupnosti v DZ RS je hkrati predsednik krovne ali osrednje politične organizacije madžarov v Sloveniji (PMSNS), obenem pa je tudi direktor podjetja MINTA d.o.o., ki ga je ustanovila PMSNS. Podjetje MINTA d.o.o. pa za najem svojih prostorov zaračunava najemnino Zavodu za regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava, ki ga je prav tako ustanovil PMSNS. V tem primeru gre vsekakor za pridobitno dejavnost, ki ni združljiva z mandatom poslanca Ferenca Horvátha. 

Minta d.o.o. je namreč družba z omejeno odgovornostjo in opravlja pridobitno dejavnost. Zaračunava storitve in zaračunava najemnine za lastniško nepremičnino, vse znotraj lastne organizacije PMSNS. Vsekakor gre za pridobitne dejavnosti, ki niso združljive z mandatom poslanca. V zadevi torej ne gre za pridobitno dejavnost iz naslova delovnega razmerja ali druge mandatne pogodbe direktorja proti plačilu, kar je potrebno tudi preveriti, temveč že v osnovi, kot direktor podjetja, ki izvaja pridobitno dejavnost družbe d.o.o., katere poglavitna naloga je po sami definiciji in tudi po Zakonu o gospodarskih družbah pridobitna dejavnost in ustvarjanje dobička. Iz Akta o ustanovitvi Minta d.o.o. sicer izhaja, da gre za neprofitno družbo, toda kritična presoja v primeru se v tem primeru ne nanaša na dejstvo ali podjetje Minta d.o.o. pridobitno dejavnost ustvarja profitno ali neprofitno, temveč na dejstvo, da Ferenc Horváth ravna v funkciji poslanca v nasprotju s 12. členom Zakona o poslancih in pravilne razlage nezdružljive pridobitne dejavnosti, za katero obstaja tudi strokovna literatura in praksa.

V podobnem primeru je DZ RS, njegove službe in telesa že zavzelo nedvoumno stališče, ki ga je potrdilo tudi Ustavno sodišče in sicer v zadevi poslanca Aleksandra Merla, ko je Ustavno sodišče v podobnem primeru že odločilo, sicer še po starem zakonu ZNOJF-1 (Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije), ki je prenehal veljati 05.06.2010, nadomestil pa ga je zakon o ZIntPK (Zakon o intregriteti in preprečevanju korupcije), ki je začel veljati prav z dnem 05.06.2010

Torej v zadevi poslanca A. Merla (opravilna številka: U-I-94/99) je Ustavno sodišče nedvoumno odločilo, da pridobitna dejavnost v obliki direktorja javnega zavoda ni združljiva s poslansko funkcijo - poslanec je namreč želel še naprej opravljati funkcijo direktorja bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo v Postojni.

V primeru poslanca Ferenca Horvátha, pa gre nedvoumno za še hujšo kršitev Zakona o poslancih (12. člen), ker je inštitut direktorja d.o.o., ki je zakoniti zastopnik družbe, ki opravlja pridobitno gospodarsko dejavnost iz zasebnega sektorja,  toliko bolj nezdružljiva oz. predpisi v Republiki Sloveniji take izjeme v nobenem primeru ne dopuščajo.

Zakon o poslancih v drugem odstavku 12. člena navaja, da (citat): »Poslanec ne sme biti član nadzornega odbora gospodarske družbe«. Pojavi se vprašanje, kako je lahko poslanec Ferenc Horváth direktor gospodarske družbe (MINTA d.o.o. je namreč gospodarska družba), ko pa Zakon o poslancih prepoveduje že članstvo v nadzornih odborih? Iz izpisa AJPES z dne 14. 3. 2019 izhaja, da je direktor gospodarske družbe MINTA d.o.o. poslanec DZ RS Ferenc Horváth. Skratka, poslanec madžarske narodne skupnosti tudi v tem primeru krši 12. člen Zakona o poslancih.  

Na podlagi navedenih dokazov in ostalih utemeljenih razlogov spodaj podpisani prosim Mandatno-volilno komisijo DZ RS, da se v okviru svojih pristojnosti opredeli do moje prijave v zvezi s kršitvijo 12. člen Zakona o poslancih in 27. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije poslanca DZ RS Ferenca Horvátha.

Glede na navedbe in dokaze naj mandatno volilna komisija ugotoviti nesporno nezdružljivost poslanca v skladu z 1. odstavkom 12. člena Zakona o poslancih.  Da je poslanec Ferenc Horváth ravnal v nasprotju z Zakonom o poslancih, ko je kot zakoniti zastopnik družbe d.o.o. opravljal nezdružljivo pridobitno dejavnost v času treh (3) mesecev od imenovanja za poslanca in tudi po tem.

Za čas mandata poslanca, ko je presegel 3 mesečni rok za prenehanje nezdružljive pridobitne dejavnosti, naj mandatna komisija posledično sprejme sklep, da poslancu preneha mandat,  zaradi kršitve 12. člena Zakona o poslancih retrogradno z dnem, ko je potekel rok za prenehanje dejavnosti 3 mesecev.

Posledično mora poslanec, ki je v funkciji poslanca ostal protizakonito, tudi po preteku roka 3 mesecev za prenehanje opravljanja dejavnosti, vrniti protizakonito pridobljeno premoženjsko korist, ki je nastala v breme proračuna in davkoplačevalskega denarja državljanov Republike Slovenije iz naslova prejemkov poslanske plače za čas kršitve 12. člena Zakona o poslancih. 

O Vaši odločitvi in ukrepih me prosim obvestite pisno.

S spoštovanjem,

Attila Kovács

Loading...