nenad kaluderović. 2jpg Svet24.si

Kdo je moški, ki je ustrelil množičnega morilca...

aladin-4 Svet24.si

Javil se je bosanski deček brez noge z znamenite ...

20210503-01058074 Necenzurirano

Basen o novinarstvu #kolumna

NATAŠA PIRC MUSAR IN ALEŠ MUSAR Reporter.si

Nataša Pirc Musar je krvavela, njen mož Aleš pa...

predor Ekipa24.si

Grozljivka v predoru! To naj bi bile okoliščine,...

Skupina Gadi Njena.si

Slovenska glasbenika osvojila Triglav

sveca Ekipa24.si

Huda tragedija! V nesreči na pripravah na ...

Naročilo knjige OZADJE REPORTERJA IN MAGA
Slovenija

Kongres NSI

Deli na:

Sedanja vlada je dokazala, da so zakoni lahko ideološki in v nasprotju z vrednotami krščanskih volivcev, je v nagovoru na včerajšnjem kongresu NSi dejala predsednica stranke Ljudmila Novak. Zato je pomembno, da imajo kristjani predstavnike v politiki. Meni, da se razmerja politične moči v času krize lahko hitreje spremenijo, NSi pa pri tem nudi alternativo.

Sedanja vlada je dokazala, da so zakoni lahko ideološki in v nasprotju z vrednotami krščanskih volivcev, je v nagovoru na včerajšnjem kongresu NSi dejala predsednica stranke Ljudmila Novak. Zato je pomembno, da imajo kristjani predstavnike v politiki. Meni, da se razmerja politične moči v času krize lahko hitreje spremenijo, NSi pa pri tem nudi alternativo.

Kot ideološkega je predsednica NSi izpostavila zlasti osnutek družinskega zakonika, ki po njenih besedah pomeni "nedopustno izenačevanje" istospolne partnerske skupnosti s tradicionalno družino. Kot je poudarila, v stranki niso v ničemer proti istospolnim kot takim. Izenačitvi obeh zvez pa nasprotujejo, ker ti zvezi naravno ne moreta biti enakovredni. "Čeprav se naš način življenja res spreminja, pa lahko ugotovimo, da razpad družine ni sprememba na bolje," je pojasnila.

Kot je opozorila predsednica NSi, je predolga prevlada ene politične opcije lahko nevarna. "V dobro Slovenije je morda potrebno reči tudi: zaustavimo levico," je zato menila.

V oceni dela Pahorjeve vlade je opozorila, da se ta ni držala obljub ter je izvedla kadrovski cunami, vladne stranke pa se prepirajo za izpraznjene stolčke. Tako "je padel tudi mit o neizmernem bazenu strokovnih kadrov", priča pa smo tudi nagrajevanju političnih veljakov s službami v evropskih ustanovah, dodaja Novakova.

Predsednica NSi je bila kritična tudi do politizacije gospodarstva, opozorila pa je še na izredno visok javnofinančni primanjkljaj.

Vladi po njeno manjka predvsem realna ocena stanja v družbi, prav tako pa ob všečnem nastopu mnogokrat manjka vsebina. Tudi sprejetje vojnih zakonov s preglasovanjem je po njeno pokazalo, da ni resnične pripravljenosti za popravo krivic vsem.

Prav tako premier Pahor pri pogajanjih s Hrvaško ni iskal konsenza. V NSi ne nasprotujejo želji Hrvaške po pristopu k uniji, vendar bi morali mejno problematiko rešiti pred pristopom južne sosede k EU.

Nova Slovenija je sicer stranka v vzponu, tudi število članov zopet narašča. Za cilj na lokalnih volitvah naslednje leto je zato Novakova izpostavila podvojitev števila županov.

V svojem nastopu pa je evropski poslanec Lojze Peterle opozoril, da v tem mandatu v vladi prvič od osamosvojitve ni nobene pomladne stranke. Tako imamo prvič "skrajno levo ali neokomunistično vlado". Zato se zdaj dogaja "podaljševanje preteklosti brez razvojne usmeritve", ob katerem se veča proračunska luknja, je dejal.

Današnji kongres je sicer programski in poteka pod geslom Blizu Ljudem. V popoldanskem delu kongresa bodo na vrsti predstavitev, razprava in sprejem tako novega statuta kot novega programa NSi. V slednjem naj bi poudarili, da je NSi edina krščanskodemokratska stranka v Sloveniji, med statutarnimi spremembami pa je predlog, da se mandat organov stranke skrajša s štirih na dve leti.

Delegati bodo opravili tudi razprave in sprejeli posamezne resolucije o več pomembnih vprašanjih, kot so strankina politična usmeritev za naslednje obdobje, zdravje, družina in odnosi s Hrvaško.

Kongresa se udeležuje celotno strankino vodstvo, na vabilo pa se je odzval tudi dolgoletni predsednik NSi Andrej Bajuk.

 

Vsebina kongresne resolucije »BLIZU LJUDEM – ODPRTO DO DRUGEGA«

Kriza, ki ima več obrazov in nešteto posledic, je v svojem jedru kriza človekove istovetnosti. Iskanje istovetnosti se kaže kot kriza vrednot, na kateri vznikajo vse težave, ki smo jim priča v zadnjih letih. Delovati v skladu s spoznanji, ki so sad samospraševanja in samospoštovanja, je temelj za človekovo sprejemanje stvarnosti in Stvarstva. Prihaja čas, ko bo moral človek najprej samega sebe prepoznati in se priznati v tej stvarnosti, ki ima svoja prostranstva in svoje omejitve. Pri tem se sreča z drugim človekom in skupaj morata storiti vse, da bo bivanje med njima iskreno – odprto za drugega in za drugačnega. Nova Slovenija želi delovati tako, da bo v njenem političnem sporočanju vedno postavljeno jasno razmerje do drugega, saj imamo to za krščansko – demokratsko izhodišče v delovanju.

Svet in tudi Slovenija kličeta na pomoč vrednote; to je predvsem klic obupa, porojen iz napačnega preteklega prepričanja, da se bo človek rešil v popolni svobodi, ki mu jo zagotavljajo človekove pravice. Slovenska politika na obeh polih nenadoma prisega na vrednote, jih pa niti ne opredeli. Nova Slovenija je že v svojem temeljnem programu ob nastanku zapisala tudi temeljne vrednote, ki opredeljujejo njen značaj in delovanje.

Prepričano smo, da si je potrebno prizadevati za novo Slovenijo, ki se bo izvila iz spon preteklih zablod, porojenih iz totalitarizmov dvajsetega stoletja. Pri tem gre za preprosto resnico: storimo vse, da bodo državljani Slovenije lahko ponosni državljani, ki bodo v naročju nosili pravico in dolžnost; dovolimo, da bodo učitelji učili in se učenci učili; omogočimo, da bodo delodajalci dajali delo in plačilo in da bodo delavci delali; poskrbimo, da bodo zdravniki zdravili in bolni zaupali; terjajmo, da bodo sodniki pravični in učinkoviti in da bodo krivičniki zasluženo kaznovani. Vsakdo naj opravi svojo dolžnost, da bomo vsi lahko pili iz vrča pravic.

Nova Slovenija obsoja vse totalitarizme dvajsetega stoletja; obsodba domačega komunizma je potrebna zaradi zločinov po drugi vojni in zaradi nasilja nad človekovim dostojanstvom. Komunizem na naših tleh je pokazal vso svojo razdiralno moč nad ljudmi, ki jim je razkrojil demokratično bit.

Slovenci zaradi tega razkroja demokratične biti nimamo jasne državljanske zavesti in še vedno šibko politično kulturo. Nova Slovenija se zaveda pomena politične kulture, ki ima svoje jedro v priznavanju in poznavanju drugačnosti v vsakem posamezniku. Zato vse upe polaga v mlade v Sloveniji in v Mlado Slovenijo, ki bodo nosilci pogumnega političnega delovanja, ker se ne bodo bali ne sebe ne drugih kot političnih bitij.

Brez jasnega priznanja celotne slovenske politike, da so za slovensko prihodnost pomembna vsa dejstva medvojnega in povojnega dogajanja na slovenskih tleh, ni mogoče pričakovati, da se bo slovenska politika poenotila o temeljnih problemih sedanjega trenutka, še manj pa je možnosti, da bi se poenotila za slovensko prihodnost. Politika, ki gradi na prepričevanju, kdo ima bolj prav in kdo je bolj kriv, ni sposobna opravljati državotvornih nalog. Če jih ne bo opravila, obstaja velika nevarnost, da jih bo skušal opraviti nekdo, ki za to ne bo imel mandata.

Če bo slovenska politika parlamentarnega loka bojevala predvsem prestižne boje, bo s tem jasno kazala, da ne verjame v svoje lastno poslanstvo. Če ni sposobna reševati vprašanj, ki jih lahko reši le ona, bo velik del poslovne elite imel dovolj argumentov, da bo glavnino svojih prizadevanj in skrbi ter talentov usmerjal v nadaljnje lastninjenje, ne pa v poslovanje. Sindikati bodo brez najmanjšega sramu politizirali svoje delovanje in posegali na področja, ki bi jih morale učinkovito pokriti državne institucije. Prestrašenim in zavedenim delavcem pa se bo zdelo, da jih lahko reši le novi socializem. Nova Slovenija opozarja na lažne preroke v slovenski politiki in v raznih združenjih civilne družbe, ki jih vneto hranijo branilci propadlega socializma. Nova Slovenija je posebej pozorna, kako pri tem zlorabljajo slovensko preteklost, saj si na vso moč prizadevajo, da bi ta v prikazanih dejstvih ostala torzo in humus za nove delitve.

Nova Slovenija ni v vladi niti ni v parlamentu, je pa tu, blizu ljudem, ker se zaveda svoje politične odgovornosti tu in zdaj in za prihodnost Slovenije. Verjamemo, da smo upanje slovenske politike, ker vemo, da je življenje vrednota sama po sebi. Imamo svojo politično podobo in politično govorico, utemeljeno na krščanskih vrednotah. Drugačna politika je za Novo Slovenijo najprej priznavanje vse stvarnosti, ki nas obdaja in kliče po dejavni in odgovorni politiki. Taka politika bo zagotovila, da bodo slovenski državljani verjeli v parlamentarno demokracijo in v državo Slovenijo. Zato bomo storili vse, da že drugo leto na lokalnih volitvah dosežemo rezultat, ki nam bo omogočal oblikovati politiko, ki bo v veliki meri skladna z našimi pričakovanji in prepričanji.

Pri tem posebej poudarjamo vrednost družine, ki je tudi v zavesti Slovencev postavljena zelo visoko. To nam nalaga, da v svojem političnem delovanju ostajamo zavezani tej vrednoti, saj gre za dragoceno družbeno celico, ki s svojo jasno vlogo posameznikov v njej zagotavlja trdno jedro družbe in njene prihodnosti tudi kot nosilka temeljnih človeških razmerij.

V njej dozoreva odgovornost, ki se kaže tudi v vrednotenju dela. Vsako delo, ki ga opravi človek za svoje in skupno dobro, je častno in vredno spoštovanja. Nova Slovenija se bo tudi zaradi tega zavzemala za sklenitev novega družbenega dogovora, ki bo zagotavljal pravično plačilo za opravljeno delo in solidarnost s tistimi, ki pomoč resnično potrebujejo.

V družini se oblikuje urejen odnos do samega sebe, ki pomeni tudi skrb za lastno zdravje. Zdravje je za ljudi vrednota, in Nova Slovenija si bo prizadevala, da bo obravnavano z vseh vidikov - tudi v skrbi za lastno zdravje. Tej skrbi daje pomembne temelje tak zdravstveni sistem, ki zagotavlja zdravstveno varnost za vse prebivalstvo. Za nas zdravje ni samo zadeva bolnikov in zdravnikov, ampak je eno ključnih družbenih in političnih vprašanj. Naš temeljni cilj je živeti v trajno zdravi in varni družbi.

Nova Slovenija pozdravlja novo Lizbonsko pogodbo, saj je bila tudi v prejšnjem mandatu pobudnica za njeno čimprejšnjo ratifikacijo v Državnem Zboru Republike Slovenije. Preko poslanca v Evropskem parlamentu si bomo aktivno prizadevali za njeno uresničevanje, predvsem v točkah, ki prinašajo lažje vključevanje državljanov in njihovih izvoljenih predstavnikov v proces odločanja na evropski ravni.

Princip subsidiarnosti, ki pridobiva na pomenu, je pomembno izhodišče za razvijanje zaupanja med državljani in nacionalnimi ter evropskimi institucijami. Posebej podpiramo, da bo spoštovanje vrednot EU, na katerih je bila zasnovana, ključen kriterij za odločanje o prihodnjih širitvah Evropske unije.

Z lanskimi volitvami, je bila travna ruša Nove Slovenije porezana do korenin. Bilo je boleče, toda ne tragično; nova rast je priložnost za pomladitev in novo sočno rastje. Pri tem se zavedamo velikih naporov, ki jih bomo morali še sprejeti in nositi. Dobro leto po volitvah sporočamo slovenski politiki in slovenskim volivcem, da smo tu, samozavestni, ker vemo, da so z nami ljudje, ki verjamejo v politiko Nove Slovenije.