Slovenija

Pravi obraz Alme Sedlar iz KPK

Deli na:
Pravi obraz Alme Sedlar iz KPK

Foto: Primož Lavre - Alma Sedlar

Ali je Alma Sedlar morda zlorabila uradni položaj, tako da ni vrnila potnih stroškov in njihovo odtujitev skušala naprtiti bivši finančnici?

Objavljamo vsebino revizijskega poročila generalnega sekretariata vlade, iz katerega je razvidno, da je namestnica predsednika KPK Alma Maruška Sedlar kršila uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja, ravnala nepregledno, navajala nepopolne ali celo lažne podatke, zavajala revizorje in nanje pritiskala. Skupna notranja revizijska služba vlade od Sedlarjeve zahteva, da vrne 1130 evrov, kolikor je prejela za udeležbo na seminarju OECD oktobra 2014, saj ni predložila nobenega dokaza, da je to res že storila.

V tiskani izdaji in v Trafiki24 več o pomanjkljivi dokumentaciji o poti Sedlarjeve v Pariz; kje in zakaj se je zapletlo z dokumentacijo in vračilom stroškov; o zavajanju s prehrano; o ugotovitvi revizorja, da ni nobenega potrdila, ki bi dokazovalo, da je Sedlarjeva finančnici vrnila denar od OECD; kako je Sedlarjeva na revizorja pritiskala z lažmi in očitki; zakaj njeno obnašanje še zdaleč ni primerno funkcionarki protikorupcijske komisije, ki bi morala biti vzor ostalim funkcionarjem v državi.